sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Bà Trần Phối Dinh
Giám Đốc - 0902 652 128

Sản phẩm ép nhựa

Bánh răng
Bánh răng
Nẹp giữ áo
Nẹp giữ áo
Nẹp giữ áo vuông
Nẹp giữ áo vuông
Tim nhỏ
Tim nhỏ
Tim rộng
Tim rộng
Bản lề nhựa
Bản lề nhựa
Đế cắm hoa
Đế cắm hoa
Đế tam giác
Đế tam giác
Bánh xe dưới EN05
Bánh xe dưới EN05
Bánh xe trên EN06
Bánh xe trên EN06
Nam châm đơn EN07
Nam châm đơn EN07
Nam châm đôi EN08
Nam châm đôi EN08

Sản phẩm đùn nhựa

Nẹp tam giác
Nẹp tam giác
Nẹp tranh
Nẹp tranh
Nẹp tranh vuông
Nẹp tranh vuông
Nẹp viền
Nẹp viền
Nẹp chữ U
Nẹp chữ U
Nẹp ray U
Nẹp ray U
Nẹp ray V
Nẹp ray V
Nhựa giữ giường
Nhựa giữ giường

Máy đùn nhựa

Máy đùn nhựa DUN1
Máy đùn nhựa DUN1
Máy đùn nhựa DUN2
Máy đùn nhựa DUN2
Máy đùn nhựa DUN3
Máy đùn nhựa DUN3
Máy đùn nhựa DUN4
Máy đùn nhựa DUN4

Máy ép nhựa

Máy ép nhựa EP1
Máy ép nhựa EP1
Máy ép nhựa EP2
Máy ép nhựa EP2
Máy ép nhựa EP3
Máy ép nhựa EP3
Máy ép nhựa EP4
Máy ép nhựa EP4